• W poszukiwaniu lepszej pracy?
    W poszukiwaniu lepszej pracy? Kandydaci, z którymi współpracujemy często wyrastają do rangi talentów i osiągają wymierne sukcesy zawodowe. Sprawdzam oferty pracy

Horyzont wyróżnia wysoka jakość usług
i partnerskie podejście.
Poczucie wpływu na rzeczywistość przekłada się na nasze duże zaangażowanie oraz dbałość
o Klienta i Kandydata.
Ciągle doskonalimy naszą organizację,
a dobrze funkcjonujący system wspiera wszystkie nasze działania.
Tworzymy przyjazną człowiekowi firmę.

Bartosz Nestorowicz

Klika słów o Horyzoncie


"Horyzont to odpowiedź na potrzebę bycia użytecznym społecznie. Naszym zadaniem jest kojarzyć ludzi i w ten sposób przyczyniać się do poprawy ich życia. Menadżerom prezentujemy kandydatów, którzy naszym zdaniem wniosą wartość dodaną do biznesu, zarabiając na siebie i firmę. Kandydatom staramy się z kolei pomóc w zdobyciu lub zmianie pracy w taki sposób by na tym skorzystali zawodowo i finansowo. Dlatego od samego początku człowiek był dla nas najważniejszy. Staramy się codziennie dać temu wyraz poprzez to w jaki sposób podchodzimy do powierzonych nam zadań oraz traktujemy naszych Klientów."

Ciągłe doskonalenie jakości realizowanych przez firmę Horyzont S.C. usług rekrutacyjnych osiągane jest poprzez staranne diagnozowanie potrzeb Klientów (firm oraz kandydatów), stałe podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych oraz działania zgodne z obowiązującym prawem.

Bartosz Nestorowicz Bartosz Nestorowicz


"Jako Właściciel zobowiązuję się do zapewnienia odpowiednich zasobów do utrzymania systemu zarządzania jakością, do jego ciągłego doskonalenia oraz deklaruję znajomość, rozumienie i przestrzeganie powyższej polityki jakości przez cały zespół firmy HORYZONT."

Bartosz Nestorowicz

 

  • człowiek
  • partnerskie podejście
  • poczucie wpływu
  • wysoka jakość usług
  • Klienci i Kandydaci
  • ciągłe doskonalenie organizacji
  • dobrze funkcjonujący system

image

Horyzont Doradztwo Personalne od 1997 roku działa na polu szeroko pojętego zarządzania zasobami ludzkimi.

Naszą kluczową specjalizacją jest rekrutacja pracowników - kadra menedżerska, inżynierska i inna specjalistyczna.

Więcej informacji